"Etyka w medycynie - między teorią a praktyką"

Start"Etyka w medycynie - między...

Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku organizują Ogólnopolską Konferencję pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-24 września 2016 r.


Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Konferencja w założeniu ma być próbą zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza.

Tematyka konferencji:

1. Wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii.
2. Stałość wartości a zmienność norm etycznych w medycynie.
3. Praktyczne aspekty terapii daremnej w intensywnej terapii i w neonatologii.
4. Wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej.
5. Czy prawo może wspierać lekarza w rozwiązywaniu dylematów etycznych?
6. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne współczesnej medycyny a etyka lekarska.
7. Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?


Patronat honorowy nad Konferencją objął:

  • Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
  • Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Marcin Gruchała

UWAGA!

Lekarze uczestniczący w konferencji otrzymują 15 punktów edukacyjnych.

Komitet Naukowy Konferencji:


dr med. Roman Budziński
dr hab. Marek Czarkowski
prof. Włodzimierz Galewicz
prof. Romuald Krajewski
prof. Paweł Łuków
prof. Oktawian Nawrot
dr hab. Jakub Pawlikowski
prof. Magdalena Rutkowska
prof. Janina Suchorzewska
prof. Kazimierz Szewczyk
Organizatorzy konferencji:

Zakład Etyki
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 14 86

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33
80-204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 00


Logo_kolor_PL.jpg
oil_LOGO.jpg